zaterdag 21 april 2018

Weekend!We gaan gezwind het weekend in samen met deze leuke figuurtjes in de wind.die te zien zijn in de grindbakken (klik) van Gent. Maak er een paar mooie, hopelijk zonnige dagen van webbies!

donderdag 19 april 2018

De 'grindbakken' van Gent
Om in de grindbakken (klik) van Gent binnen te geraken waar je schitterende graffitikunst kan bewonderen, moet je door een soort 'poort' onder deze merkwaardige kraan doorlopen.
Toen wij er waren scheen de zon, en dat doet ze vandaag beslist ook, geniet er van lieve webbies!

dinsdag 17 april 2018

Leuke karikaturen...
Zo denken ze in Gent (en waarschijnlijk ook in de rest van België) over onze beleidsmakers. Van boven naar onder: Bart De Wever, burgemeester ban Antwerpen, Kris Peeters, minister van Werk, Maggie De Block, minister van Gezondheid en Charles Michel, premier van België *wink, big smile*. Vanaf vandaag gaan we enkele logjes aan de mooie graffitikunst wijden die te bewonderen is in de grindbakken (klik) van Gent. Fijne en hopelijk zonnige nieuwe week allemaal!

zondag 15 april 2018

Zondag: bij-tank-dag

In de industriestad Lincoln, in de Engelse Midlands, is in 2016 als bijdrage tot de herdenking van 100 jaar constructie van de eerste tank, een memorial opgericht midden een rondpunt tegenover de site waar destijds William Foster's omvangrijke Tritton Road-constructieateliers zich bevonden waarin vanaf dat jaar de montage van de beroemde Mark-tanks gebeurde - belangrijkste tewerkstelling voor de inwoners van Lincoln tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tanks die als "Panzerdrachen" tot de schrik van de Duitse militairen in de loopgraven uitgroeiden...

Van de vele honderden tanks die hier de werkplaatsen verlieten en richting de slagvelden op het Europees continent werden verscheept, zijn er nadien slechts enkele aan de verschroting ontsnapt.
In Groot-Brittannië bezit vooral het tankmuseum in Bovington nog enkele diverse types, alsook het Imperial War Museum in Londen, en één staat op een stadsplein in Ashford... 
Maar hun 'geboortestad' heeft er slechts één nog functionerende kunnen bewaren, dewelke nu opgesteld staat in het stedelijk "Museum of Lincolnshire Life"... 

zaterdag 14 april 2018

Nog maar eens... een feestje!

We waren terug maar eens te gast bij mijn zus en haar bende.
De mooi gedekte tafel waar mijn nicht Ilse altijd voor instaat belooft alvast wat we weer voor lekkers te verorberen kregen, klik daarvoor maar eens hier. Fijn weekend allemaal! 

donderdag 12 april 2018

6 In de ban van de tijd maart 2018 in de Gentse Sint Pietersabdij: zaal 3

Het Precisie-uurwerk
Translatie* van de tijd 
17e en 18e eeuw
In de achttiende eeuw werden precisie-uurwerken over de hele wereld uitgezonden. Gecoördineerde tijdsmetingen verbonden plaatsen over de gehele aarde met elkaar in één gedeelde tijd.
*Translatie, zoals het Latijnse translatio: ‘verplaatsing’.

En daarmee zijn we helaas op het einde van de tentoonstelling In de ban van de tijd (klik) gekomen. 
Het e-book ervan kan je nog steeds hier (klik) opladen en de foto's ervan hier (klik) bekijken.

dinsdag 10 april 2018

5 In de ban van de tijd maart 2018 in de Gentse Sint Pietersabdij: zaal 2

Imitatie van de tijd 
1300-1700

Op het einde van de dertiende eeuw werden de eerste mechanische uurwerken gemaakt. Het complexe mechanisme liet toe om de orde van de hemelsfeer op aarde te imiteren.
Een nieuwe orde in de stedelijke ruimte
De eerste mechanische uurwerken werden aan het eind van de dertiende eeuw waarschijnlijk in kloosters geconstrueerd, maar vanaf de veertiende eeuw doken er steeds meer uurwerken op in Europese steden. Een uurwerk werd snel gezien als een prestigeobject: elke stad moest er wel een hebben. In eerste instantie diende het uurwerk vaak enkel om een klok automatisch te laten luiden, maar al snel werd de wijzerplaat ook een vast attribuut. 

Door de centrale plaats van deze publieke uurwerken was de tijd steeds aanwezig in de steden. Waar je ook was, je kon de regelmaat van de klokken horen. Verplaatste je jezelf door de stad, dan zag je vanuit steeds wisselende perspectieven de uurwijzer onverstoorbaar verder draaien. Ook wanneer de zon niet scheen of de sterren niet zichtbaar waren, bleef deze tijd zichtbaar. Het was een tijd die onder alle omstandigheden door iedereen gedeeld kon worden, en die op die manier mee de publieke ruimte van de stad kon vormgeven. Centraal in die ruimte stond een machine, een door de mens geconstrueerd artefact.

In deze gedeelde tijd kon het dagelijkse leven op een nieuwe manier georganiseerd worden. Het aantal gewerkte uren in loonarbeid, de begin- en einduren voor markten, de aanvang van lessen op school of bijeenkomsten van stedelijke raden: hoe verschillend hun aard ook was, allemaal konden ze bepaald worden door dezelfde klokken. Die definieerden zo één abstract kader waarbinnen alle menselijke activiteiten geplaatst konden worden. 

De tijd die door deze klokken gemeten werd, hing niet af van de seizoenen. Het uurwerk trok zich immers niets aan van het feit of het zomer of winter was. Het mechanisme bleef steeds op dezelfde manier lopen. Aangezien de klokken van het publieke uurwerk door iedereen gehoord konden worden, was het ook niet langer noodzakelijk om zonsopgang en -ondergang als gedeelde ankerpunten te gebruiken. Als een gevolg hiervan werden de seizoensafhankelijke variabele uren steeds meer vervangen door de uniforme uren zoals rechtstreeks gemeten door het uurwerk. In een stedelijke context liep vanaf nu de tijd in de zomer even snel als in de winter.

De lengte van een uur zoals gemeten door het uurwerk was in principe overal even lang. De precisie waarmee die lengte werd afgemeten varieerde echter in hoge mate. De nauwkeurigheid was vaak niet beter dan een kwartier op een dag, en het uurwerk moest voortdurend opnieuw gelijkgezet worden met de zonnetijd. Zolang iedereen zich oriënteerde op hetzelfde publieke uurwerk veroorzaakte dat echter geen problemen. In de praktijk was de tijd van het uurwerk immers beperkt tot de ruimte die bepaald werd door de stadsmuren. In het landschap lagen als het ware verschillende eilanden van uurwerktijd.

Van de tentoonstelling In de ban van de tijd (klik) kan het e-book hier (klik) opgeladen worden en de foto's die we in deze zaal namen hier (klik) bekijken. Fijne nieuwe week allemaal!